Uslovi korištenja

Uvod

Mastercard International Incorporated ("Mastercard" ili "Mi") pruža vam www.mastercard.us ("Mastercard Site") za vašu ličnu informativnu, obrazovnu i zabavnu upotrebu. Slobodno pregledajte, preuzmite ili upotrijebite Mastercard stranicu. Pristupanjem i korištenjem Mastercard stranice slažete se i prihvatate sljedeće uslove korištenja ("Uslove korištenja") bez ograničenja ili kvalifikacija. Ako se ne slažete s ovim Uslovima korištenja, molimo Vas da ne koristite Mastercard stranicu.

Sadržaj

 1. Pravo na korištenje sadržaja web stranice
 2. Promjene na web stranici Mastercard i Uslovima korištenja
 3. Intelektualno vlasništvo
 4. Žalbe na autorska prava
 5. Interaktivni forumi i grupe te prijave i povratne informacije
 6. Trgovine i trgovačke ponude
 7. Nagradne igre
 8. Sadržaj i veze treće strane na druge web stranice
 9. Pravila o privatnosti
 10. Naknada štete
 11. Odricanje od jamstava
 12. Odricanje od odgovornosti i ograničenja odgovornosti
 13. Neprimjenjivost Uslova korištenja na bilo koje ugovore s vlasnicima Mastercard platnih kartica
 14. Razno
 15. Služba za korisnike i kontakt informacije

Pravo na korištenje sadržaja web stranice

Dajemo vam ograničenu, neisključivu, opozivu licencu za pregled, dijeljenje, ispis ili preuzimanje bilo kojeg sadržaja, kako je definirano u nastavku, s Mastercard stranice za vašu ličnu upotrebu. Nije vam dodijeljeno pravo na licenciranje, ponovno objavljivanje, distribuciju, kopiranje, dodjeljivanje, podlicenciranje, prenos, prodaju, pripremu izvedenih djela ili neku drugu ne-ličnu upotrebu bilo kojeg sadržaja na web stranici Mastercard. Niti jedan dio bilo kojeg Sadržaja ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili ugraditi u bilo koji sustav za pronalaženje informacija, elektronički ili mehanički, osim za vašu ličnu upotrebu. Ne smijete pristupiti ili koristiti Mastercard web-mjesto na bilo koji način koji bi mogao ili je namijenjen oštećenju ili narušavanju Mastercard web stranice, bilo kojeg poslužitelja ili mreže na kojima se nalazi Mastercard stranica, ili ometati korištenje i uživanje stranice. Dobit ćete i ograničeno, opozivo i neisključivo pravo za stvaranje linkova (hiperpoveznica ili hiperlinkova) na web stranicu ili njen sadržaj, sve dok veza ne prikazuje Mastercard, njegove proizvode ili usluge u lažnom, obmanjujućem, uvredljivom ili na drugi način lošem kontekstu ili implicira na sponzorstvo ili odobravanje vaše stranice i sadržaja na njoj.

Ne smijete koristiti automatizirane sisteme (npr. Robote itd.) za pristup web stranici. Saglasni ste da nećete prikupljati lične podatke drugih korisnika web stranice ili prodavati ili na drugi način iskorištavati te informacije.

Osim ograničenih prava koja su ovdje garantovana, sva prava, vlasništvo i interes za i na Mastercard web stranici i svim sadržajem sadržanim u njima su rezervirani i vlasništvo Mastercarda.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO DA ZABRANI PRISTUP OVOJ STRANICI SVAKOM BEZ OBAVIJESTI NITI BEZ OBAVJEŠTENJA I ZBOG BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE BILO KOJIH USLOVA KORIŠTENJA, UKLJUČUJUĆI I PRAVA KORIŠTENJA.

Promjene na web stranici Mastercard i Uslovi korištenja

Mastercard zadržava pravo promjene ili izmjene sadržaja, materijala ili informacija koji se pojavljuju na ili su u vezi s ovom stranicom, uključujući ove Uslove korištenja, u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Mastercard može u bilo kojem trenutku revidirati ove Uslove korištenja ažuriranjem ove objave. Takve izmjene obvezuju vas i stoga biste trebali posjetiti ove stranice kako biste povremeno pregledali trenutačne uslove korištenja.

Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj Mastercard stranice zaštićen je primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu i sav sadržaj je u vlasništvu Mastercarda ili Mastercard koristi prema licenci ili s dopuštenjem. Sav tekst, oblikovanje (uključujući, bez ograničenja, odabir, koordinaciju i raspored materijala na web stranici Mastercard, te slike, grafike, animacije, alate, widgete, aplikacije, reklame, videozapise, glazbu, zvukove, članke, kopije, kreativne materijale, fotografije, zaštitni znakovi, oznake usluga, trgovački nazivi i logotipi te drugi materijali i informacije na ovoj stranici podliježu pravima intelektualnog vlasništva Mastercarda, njegovih podružnica i povezanih društava, kao i njihovih davatelja licenci i licenciranih (zajednički "Sadržaj"). Sadržaji na ovoj web stranici mogu biti pokriveni ili licencirani prema US Patentu 6,091,956. Ovi materijali ne smiju se kopirati, obrnuto projektirati, dekompilirati, rastavljati, mijenjati, prenijeti na druge web-stranice, uokvirene, duboko povezane, promijenjene ili na drugi način distribuirane, redistribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenijeti u bilo kojem obliku. Ništa sadržano na web stranici Mastercard neće se tumačiti kao davanje po implikaciji, zabrani poricanja ili na drugi način, bilo koju licencu ili pravo na komercijalnu upotrebu bilo kojeg Mastercard zaštitnog znaka, prava intelektualnog vlasništva ili materijala zaštićenog autorskim pravom bez prethodnog pismenog dopuštenja Mastercarda. Zaštitni znakovi, logotipi, trgovački nazivi i uslužni znaci, registrirani ili neregistrirani (zajednički "zaštitni znakovi") prikazani na Mastercard stranici, su zaštitni znakovi kompanije Mastercard i njenih partnera treće strane. Ništa sadržano na web stranici Mastercard ne smije se tumačiti na način da implicitno ili na bilo koji drugi način dopušta bilo koju licencu ili pravo korištenja bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na web stranici Mastercard bez pismenog odobrenja Mastercarda ili treće strane koja može posjedovati zaštitni znak. Mastercard U.S. link

Svako neovlašteno komercijalno korištenje ovih materijala krši prava intelektualnog vlasništva tvrtke Mastercard i podliježe potpunim zakonskim pravima i pravnim lijekovima tvrtke Mastercard.

Žalbe na autorska prava

U upravljanju web stranicom, Mastercard djeluje kao "pružatelj usluga" i nudi usluge kao online davatelj materijala i linkova na web stranice trećih strana. Kao rezultat, materijali trećih strana koje Mastercard ne posjeduje ili kojima se ne može upravljati mogu se prenijeti, pohraniti, pristupiti ili na drugi način učiniti dostupnima putem web stranice. Mastercard ima određene zakonski propisane postupke u vezi sa navodima o kršenju autorskih prava koji se pojavljuju na web stranici te je usvojio pravilo koje predviđa trenutno uklanjanje bilo kojeg sadržaja ili obustave bilo kojeg korisnika za kojeg se utvrdi da je prekršio prava Mastercarda ili treće strane, ili koja je na drugi način prekršila bilo koji zakon ili propise o intelektualnom vlasništvu ili ovaj Ugovor. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ovoj web stranici krši autorska prava, trebali biste obavijestiti Mastercard . Mastercard će brzo odgovoriti na uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu za koji se tvrdi da krši autorska prava. Obavijesti o kršenju autorskih prava trebate adresirati na:

Copyright Agent, Mastercard, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department or

Navedite sljedeću obavijest:

 1. Odredite djelo zaštićeno autorskim pravima ili drugo intelektualno vlasništvo za koje tvrdite da je povrijeđeno;
 2. Identificirajte materijal na web stranici za koji tvrdite da krši autorska prava, s dovoljno detalja kako bi ga Mastercard mogao pronaći na web stranici;
 3. Vašu izjavu da u dobroj vjeri smatrate da sporna uporaba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona;
 4. Izjavu koju izjavljujete pod kaznom za krivokletstvo da je (a) gore navedene informacije u vašoj obavijesti tačne, i (b) da ste vlasnik uključenih interesa za autorska prava ili da ste ovlašteni djelovati u ime tog vlasnika;
 5. Vaša adresa, broj telefona i adresa e-pošte; i
 6. Vaš fizički ili elektronski potpis

Mastercard može obavijestiti svoje korisnike o svakoj obavijesti o prekršaju putem opće obavijesti na bilo kojoj od njenih web stranica, elektronske pošte na adresu e-pošte korisnika u svojim zapisima ili putem pisane komunikacije poslane prvoklasnom poštom na fizičku adresu u svojim zapisima. Ako primite takvu obavijest o kršenju autorskih prava, možete poslati pismenu obavijest o osporavanju imenovanom agentu koji sadrži niže navedene informacije. Da bi bila učinkovita, obavijest o osporavanju mora biti pisana komunikacija koja uključuje sljedeće:

 1. Vaš fizički ili elektronski potpis;
 2. Identifikacija materijala koji je uklonjen ili kojem je pristup onemogućen i mjesto na kojem se materijal pojavio prije uklanjanja ili je pristup onemogućen;
 3. Vašu izjavu pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, u kojoj vjerujete da je materijal uklonjen ili onemogućen zbog pogreške ili pogrešne identifikacije materijala koji treba ukloniti ili onemogućiti; i
 4. Vaše ime, fizička adresa i telefonski broj te izjava da pristajete na nadležnost federalnog okružnog suda za sudski okrug u kojem se nalazi vaša fizička adresa ili ako je vaša fizička adresa izvan Sjedinjenih Država, za bilo kojeg sudskog okruga u kojem se nalazimo, te da ćete prihvatiti dostavu postupka od osobe koja je dostavila obavijest o materijalima koji navodno krše prava ili agentu te osobe.

Interaktivni forumi i grupe i povratne informacije

Korisnički doprinosi i ponašanje

Kao korisnik web stranice možete poslati svoje komentare, koji se mogu sastojati od tekstualnog sadržaja i potencijalno fotografija, videozapisa, audio datoteka, drugih vrsta sadržaja i veza na takav sadržaj, ako to dopušta web stranica (zajednički nazvani "Korisnički doprinosi") „). Vi ste isključivo odgovorni za vlastite korisničke doprinose i posljedice objavljivanja. U vezi s Korisničkim zahtjevima, potvrđujete, zastupate i / ili garantujete da: Korisnički doprinos je vaš izvorni rad i da posjedujete ili imate potrebne licence, prava, odobrenja i dozvole za korištenje i autorizaciju Mastercarda za korištenje svih i svih Korisnički doprinosi u svim poznatim medijima ili u daljnjem tekstu izumljeni bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja i bez naknade, te imaju sve potrebne saglasnosti za prikupljanje, korištenje i otkrivanje informacija, slika ili sličnosti koje su sadržane ili prikazane u bilo kojem i svim Korisničkim doprinosima omogućiti uključivanje i korištenje Korisničkih zahtjeva na način koji je predviđen web stranicom i ovim Ugovorom. Saglasni ste da nećete predati kao dio bilo kojeg korisničkog doprinosa bilo koji materijal koji je zaštićen autorskim pravima, zaštićen poslovnom tajnom ili na neki drugi način podložan vlasničkim pravima trećih strana, uključujući prava na privatnost i javnost, osim ako ste vlasnik takvih prava ili imate dozvolu od njihovog zakonitog vlasnika i potrebe saglasnosti od bilo koje osobe čije se lične informacije nalaze u takvom materijalu za slanje materijala i dodjelu Mastercarda svih ovdje izdanih licencnih prava. Nadalje, garantujete i tvrdite da ćete otkriti postojanje bilo koje registracije patenta ili nerješenih aplikacija koje na bilo koji način imaju beue sa vašim korisničkim doprinosom.

Prihvaćate i slažete se da između vas i Mastercard-a ne postoji nikakav povjerljivi odnos ili obveza tajnosti ili povjerljivosti u odnosu na Korisnički doprinos, unatoč bilo kakvoj izjavi ili legendi suprotnoj u odnosu na Korisnički odnos i druge povezane materijale.

Vlasništvo i korištenje korisničkih doprinosa

Davanjem korisničkog doprinosa, razumijete da odobravate Mastercardu svjetsku, trajnu, bespovratnu, potpuno plaćenu, neopozivu, podlicenciranu, prenosivu, ne-ekskluzivnu licencu u Korisničkom doprinosu (uključujući autorska prava, patent i pravo na zaštitni znak), uključujući pravo na uređivanje, promjenu i stvaranje izvedenih djela, kao i na sve koncepte ili ideje sadržane u korisničkom doprinosu, uključujući dokumente, umjetnička djela, izjave, crteže, obrise, dokaze, prikaze, fotografije, snimke, outtake, glazbene partiture, audio i video snimke, diskovi, bilo u tiskanom ili elektroničkom obliku, koje ste napravili  ili izradili kao dio korisničkog doprinosa. Licenca koju odobravate Mastercardu uključuje pravo Mastercarda i njegovih ovlaštenih osoba na reprodukciju korisničkog doprinosa, pripremu drugih radova pomoću korisničkog doprinosa, kombiniranje korisničkog doprinosa s drugim radovima i izmjenu, prevođenje, distribuciju kopija, prikazivanje, izvođenje, licenciranje i podnijeti zahtjev za registraciju autorskog prava pretvorenog korisničkog doprinosa u ime Mastercarda diljem svijeta zauvijek u bilo kojem mediju koji sada postoji ili može postojati u budućnosti. Primjerice, gore navedena potpora dopušta Mastercardu i njegovim predstavnicima da koriste samo određene dijelove vašeg korisničkog doprinosa, ponovno snimanje ili izmjenu audiozapisa ili vizuelnih slika koje pružate, prepisivanje korisničkog doprinosa i / ili unošenje drugih materijala, koje je izradio Mastercard ili licencirani od drugih, s vašim podneskom. Ako stvaramo druge radove koristeći Korisnički doprinos, ti će radovi biti u našem vlasništvu i mogu se koristiti u skladu s ovim smjernicama i ne podliježu Vašem odobrenju.

Davanjem korisničkog doprinosa vi se odričete i pristajete ne tvrditi nikakva autorska prava ili "moralna" prava ili potraživanja koja proizlaze iz naše promjene podneska ili bilo koje fotografije, snimke, ilustracije, izjave ili drugog djela sadržanog u podnesku. Također ste suglasni imenovati Mastercard kao vašeg neopozivog opunomoćnika u vezi s korisničkim doprinosom, koji s pravom može izvršiti i dostaviti sve dokumente, u vaše ime, kako biste osigurali da Mastercard može koristiti korisnički doprinos koji licencirate na bilo koji način koji Mastercard smatra prikladnim za posjedovanje i zaštitu prava u bilo kojem izvedenom djelu stvorenom iz vašeg korisničkog doprinosa, te da se korisnički doprinos ukloni s bilo koje druge web stranice ili foruma.

Na zahtjev Mastercarda, izvršavat ćete i dostaviti takav dodatni dokument licence, koji se može smatrati isključivo od Mastercarda, razumno neophodnim da bi se utvrdila sposobnost Mastercarda da koristi Korisnički podnesak onako kako smatra prikladnim i da se Moralna prava autora odustaju pod ovim Uslovima i odredbama.  

Zahtjevi ili povratne informacije

S vremena na vrijeme možemo vas zamoliti za povratne informacije o Mastercardovoj web stranici i proizvodima i / ili uslugama. Svaka komunikacija ili materijal koji prenesete ili pošaljete bit će (a) tretiran kao nepovjerljiv i nezaštićen od strane Mastercarda, (b) postati vlasništvo Mastercarda, a Mastercard će isključivo tada i dalje imati sva prava, vlasništvo i interese te (c) koristiti bez ograničenja od strane korisnika licence Mastercarda i njegovih podružnica po vlastitom nahođenju, bez ikakve obveze, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva uporaba može biti za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitiranje i objavljivanje cijele ili djelomično, na bilo kojem mediju i na bilo koji način, koji je sada poznat ili kasnije razvijen, na ovoj web stranici ili inače. Mastercard neće biti obvezan odgovoriti na bilo koju takvu komunikaciju. Bez obzira na gore navedeno, Mastercard vodi politiku da ne prihvaća niti razmatra bilo koje kreativne ideje, prijedloge ili materijale od javnosti u vezi s njegovim proizvodima i uslugama ("Podnesci"), te stoga ne biste trebali slati nikakve podneske na Mastercard u bilo kakvim komunikacijama putem ovog Ili na drugi način. Bez obzira na to, ako nam pošaljete zahtjev, unatoč našem zahtjevu da to ne učinite, onda će takvo podnošenje odmah postati vlasništvo Mastercarda, a Mastercard će isključivo sada i dalje imati sva prava, vlasništvo i interese. Nadalje, Mastercard će biti slobodan koristiti bilo koji Podnesak za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj i marketing proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvo korištenje ili otkrivanje takvog Podneska ili za bilo kakve sličnosti u Podnesku i bilo kakve buduće Mastercard proizvode i usluge.

Ponude trgovaca i trgovaca

Trgovci mogu Mastercardu pružiti određene popuste, rabate ili druge pogodnosti (npr. Besplatnu dostavu) za kupovinu robe i usluga ("Ponude") koje će biti dostupne na web stranici Mastercard. Takve Ponude podliježu odredenim uslovima i mogu se promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između vas i trgovca u odnosu na takve Ponude. Osim kako je ovdje navedeno, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na isporuku roba i usluga, povrat i garancije su isključivo i strogo između vas i važećih trgovina. Prihvaćate tu Mastercard karticu i ne odobravate niti garantujete trgovcima koji su dostupni putem Mastercard web stranice niti ponudama koje pružaju.

Nagradne igre

Povremeno Vas obavještavamo o određenim nagradnim igrama vezanim uz Mastercard ili drugim promocijama. Sve takve nagradne igre i promocije podliježu službenim pravilima za takve nagradne igre i promocije te svim relevantnim zakonima, propisima i statutima.

Sadržaj trećih strana i veze na druge web stranice

Stranica Mastercard može sadržavati sadržaje trećih strana i linkove na druge web stranice koje su potpuno neovisne o ovoj Stranici. Sadržaji i linkovi trećih strana uključeni su isključivo radi pogodnosti korisnika i ne predstavljaju nikakvo odobrenje ili garanciju od strane Mastercarda. Šta više, Mastercard nije odgovoran za tačnost, potpunost ili pouzdanost informacija trećih strana, proizvoda ili usluga ponuđenih ili prodanih putem bilo koje povezane web stranice i vi preuzimate isključivu odgovornost za korištenje informacija treće strane. Svi sporazumi, transakcije ili drugi dogovori između vas i takve treće strane donose se isključivo na vlastitu odgovornost. Kada kliknete na vezu treće strane, napustit ćete web stranicu Mastercarda. Svi lični podaci koje pošaljete na web stranici koja je nastala neće biti prikupljeni ili kontrolirani od strane Mastercard-a, ali će podlijegati obavijesti o privatnosti ili uslovima korištenja dobijene web stranice. Molimo pročitajte pravila o privatnosti i uslove korištenja stranica koje posjećujete na taj način kako biste saznali više o njihovim praksama glede privatnosti.

Pravila o privatnosti

Mastercard prepoznaje važnost poštivanja privatnosti onih koji posjećuju i odabiru programe i informacije koje se nude na našim web stranicama. Globalna obavijest o privatnosti za Mastercard (povezano u nastavku) daje pregled onoga što možete očekivati ​​kada se upišete u neki od naših programa ili jednostavno pregledate Mastercard stranicu. Na naše stranice za određenu zemlju ili stranicu specifične za pojedine programe mogu se primijeniti različita pravila ili pravila specifična za program. Pogledajte link na dnu bilo koje stranice za primjenjivu verziju naših pravila. Kliknite ovdje da biste pogledali našu globalnu obavijest o privatnosti.

Naknada štete

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu, odbraniti i uzdržati Mastercard i njegove poslovne partnere, zaposlenike i podružnice ikakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troškova, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove povezane s kršenjem ovih Uslova upotrebe ili vašom upotrebom stranice. Nadoknadit ćete i zadržati MasterCard karticu bez ikakvih šteta od i protiv bilo kakvih potraživanja, tužbi ili postupaka pokrenutih protiv Mastercarda koji proizlaze iz ili u vezi s kršenjem autorskih prava ili drugog intelektualnog vlasništva ili drugih prava trećih strana sadržanih u Vašim Korisničkim podnescima i / ili bilo kojem drugom kršenju ili kršenje ugovornih obveza koje se odnose na Korisničke podneske. Nadoknaditi ćete i zadržati Mastercard bezopasnu od i protiv bilo kakvih potraživanja, šteta i troškova koji su izravno ili neizravno posljedica korištenja, raspolaganja, reprodukcije, objavljivanja ili javnog priopćavanja korisničkog doprinosa.

Odricanje od jamstva

Dok će Mastercard uložiti razumne napore kako bi osigurao da je sav materijal na ovoj stranici ispravan; međutim, tačnost ne može biti garantovana i Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost za tačnost, potpunost ili vjerodostojnost bilo koje informacije sadržane na ovoj Stranici.

MASTERCARD STRANICA I SAV SADRŽAJ PRIKAZAN OVDJE JE "KAO TAKAV" I " DOSTUPAN", I SVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA SE OVIM ODBIJAJU, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA ZA PRODAJU, NAZIV / NEPRAVILNOST, KVALITETU INFORMACIJA, ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. INFORMACIJE KOJE DOBIJETE OD MASTERCARDA KROZ OVU WEB STRANICU NE DAJU GARANCIJU NITI PREDSTAVLJAJU BILO KOJE JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO OVDJE. BEZ OGRANIČENJA, MASTERCARD ISKLJUČUJE SVA JAMSTVA U VEZI S WEB STRANICOM, ODBIJA JAMSTVO DA ĆE MASTERCARD DJELOVATI U PRAVCU ISPRAVLJANJA GREŠAKA, TE DA NEĆE IMATI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. VAŠE KORIŠTENJE OVE STRANICE JE NA VLASTITU ODGOVORNOST I SVAKO GUBLJENJE PODATAKA, OŠTEĆENJA SISTEMA KOJI MOŽE PROIZIĆI IZ KORIŠTENJA OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETU NASTALU POD DJELOVANJEM KOMPJUTERSKIH VIRUSA.

NAPOMENA: NEKE JURISDIKCIJE MOŽDA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, TE SE NEKA OD GORE NAVEDENIH ISKLJUČENJA SE NE MORAJU PRIMJENITI NA VAS.

Odricanje od odgovornosti i ograničenja odgovornosti

NITI U KOJEM SLUČAJU MASTERCARD ILI NJEGOVE AFILIJCIJE NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE DIREKTNE, POSREDNE, POSEBNE, KAZNENE, PRIMJERNE, POSLJEDIČNE ILI DRUGE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA OŠTEĆENJE IMOVINE, GUBITAK KORIŠTENJA, GUBITAK POSLOVANJA, GOSPODARSKI GUBITAK, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK DOBITI, BEZ UZIMANJA U OBLIKU AKCIJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA UGOVOR, ZAPOSTAVLJANJE ILI DRUGE DELIKTNE RADNJE) IZVAN ILI U VEZI S VAŠOM KORIŠTENJEM ILI PRISTUPOM MASTERCARD STRANICI ILI NJENOM SADRŽAJU, ČAK AKO MASTERCARD ILI NJEGOVI POSLOVNI PARTNERI, ZAPOSLENICI, PREDSTAVNICI ILI POVEZNICI SU OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVOG OŠTEĆENJA ILI GUBITKA. U BILO KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST MASTERCARDA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE, BILO U UGOVORU, DELIKTIMA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMARNOST), ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN PRELAZI VRIJEDNOST KOJU, I AKO STE PLATILI, DO STOTINU USD ($100 USD) (ŠTO GOD DA JE MANJE) ZA PRISTUPANJE ILI UČESTVOVANJE U BILO KOJOJ AKTIVNOSTI VEZANO ZA BILO KOJU MASTERCARD WEB-STRANICU. PRIMJENJIVO PRAVO MOŽE NE DOPUSTITI OGRANIČENJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, TE SE GORNJE OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE MOŽE NE ODNOSITI NA VAS.

Neprimjenjivost Uslovaa upotrebe Ugovora o bilo kojoj kartici vlasnika Mastercard platne kartice

Mastercard je vodeća organizacija za platne usluge. Mastercard nije financijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekove ili platne kartice bilo koje vrste. Vaš odnos s Mastercard platnim karticama s robnom markom je s izdavateljskom bankom ili financijskom institucijom, a ne s Mastercardom izravno. Sva pitanja ili pitanja vezana uz vašu Mastercard platnu karticu ili račun vlasnika kartice trebate uputiti banci ili financijskoj instituciji koja je izdala vašu karticu, a ne Mastercardu. Dok Mastercard ima odnos s vašom bankom izdavateljem ili financijskom institucijom, taj odnos se ne odnosi na pojedinačne vlasnike kartica ili račune platnih kartica.

Mastercard stranica upravlja Mastercard i njegove podružnice.

Ostalo

Ovi Uslovi upotrebe tumačit će se, primjenjivati i izvoditi isključivo u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Izričito se slažete da se svaka radnja u skladu s pravom ili pravdom koja proizlazi iz ili izravno ili neizravno povezana s ovim Uslovima korištenja ili ovim Stranicama podnosi samo pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini. Ovime pristajete i podvrgavate ličnu nadležnost takvih sudova u svrhu bilo koje radnje u vezi s web-mjestom Mastercard, Vašim pristupom ili korištenjem istih, ili ovim Uslovima korištenja, te ekstrateritorijalnom uslugom procesa.

 Ne smijete, izravno ili neizravno, koristiti, distribuirati, prenositi ili prenositi sadržaj ili softver s ove web stranice, bilo putem izravnog proizvoda ili takvih materijala ili proizvoda, softvera ili drugih tehničkih informacija u koji sadržaj ili softver s ove web stranice je registriran, osim u skladu sa svim primjenjivim izvoznim i uvoznim zakonima i propisima  relevantnih jurisdikcija.

Ove Uslove korištenja možda niste potpisali. Mastercard može dodijeliti svoja prava i obveze navedene u ovim Uslovima korištenja u bilo kojem trenutku. Ako bilo koji dio ili odredbu ovih Uslovima upotrebe smatramo nezakonitim, nevažećim, nevažećim ili neprovedivim, taj dio će se smatrati odvojivim od ovih Uslova upotrebe i neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi. Osim kako je ovdje navedeno, ovi Uslovi korištenja čine cjelokupni ugovor između vas i Mastercarda koji se odnosi na njihov predmet. Određene odredbe ovih Uslova korištenja mogu biti zamijenjene ili dodane određenim pravnim obavijestima ili uslovima koji se nalaze na određenim stranicama, aplikacijama, alatima ili drugim materijalima kojima možete pristupiti unutar ove web stranice. Neuspjeh Mastercard-a da provede bilo koju odredbu ovih Uslova korištenja ili bilo koje dodatne uslove neće se smatrati odricanjem od tih odredbi niti njegovim pravom na primjenu takve odredbe. Ovi Uslovi upotrebe i svi povezani dokumenti mogu biti prihvaćeni u elektroničkom obliku (npr. Elektroničkim ili drugim načinom dokazivanja pristanka) i vaše prihvaćanje će se smatrati obvezujućim između vas i Mastercarda. Ovime se slažete, bez ograničenja, da nećete osporiti valjanost ili provedivost ovih Uslova upotrebe i svih povezanih dokumenata.

© 2015 Mastercard. Mastercard, Priceless i oznaka marke Mastercard su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Mastercard International Incorporated. Sponzor: Mastercard International Incorporated, Purcahse Street 2000, Purcahse, NY 10577

Customer Service and Contact Information
General Counsel
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)