Vi služite građanima. Mi služimo vama.

Mastercard® rješenja pomažu vladama da smanje troškove, povećaju efikasnost u borbi protiv korupcije, te istovremeno podržavaju društveni napredak.

Korištenjem Mastercard mogućnosti za prelazak sa papirnih na elektronska plaćanja, vlade mogu kreirati značajne uštede i poboljšati efikasnost, istovremeno poboljšavajući finansijsku inkluziju za svoje građane. 

  • Unaprijedite način pružanja socijalnih naknada 
  • Potaknite finanijsku inkluziju pomoću proizvoda i programa kako biste osnažili položaj građana koji su isključeni iz finansijskih tokova.
  • Borite se protiv korupcije smanjujući svoje oslanjanje na gotovinu i korupciju koju omogućavaju gotovinska plaćanja.
  • Borite se protiv prevara i smanjite pogreške kako biste mogli sigurno provesti plaćanja

Mastercard nudi niz rješenja za javni sektor koja se mogu implementirati na bilo kojem nivou - od lokalnih i opštinskih programa do državnih i nacionalnih programa - kako bi se bavili različitim platnim tokovima koji su najvažniji za vladu. 

Mastercard Centar za inkluzivni razvoj

Osnaživanje građana kroz inkluzivnu ekonomiju
Click to play video

Pogledajte kako činimo gradove jednostavnijima za život

Pogledajte kako činimo gradove jednostavnijima za život