Skip to Content

Digital Bodyguard – vaš savjetnik za bezbijednost, bilo kada i bilo gdje

Ako biste morali da odaberete samo jednu vrijednu stvar koja vam je najbitnija u svakom trenutku, odgovor bi vjerovatno bio sigurnost. Lična sigurnost, sigurnost vaših najbližih, sigurnost vaših podataka i finansija; sigurnost kod kuće i sigurnost na putovanjima.

Podrazumijeva se da svi preduzimamo racionalne mjere predostrožnosti da bismo i mi sami i naši voljeni bili sigurni, a sada postoji način kako da putem tehnologija dobijete pristup različitim informacijama za dostizanje maksimalne sigurnosti i bezbijednosti za sebe i one koje volite.

Predstavljamo vam uslugu Digital Bodyguard, jedinstvenu uslugu koja vam pruža zaštitu kao jedan cijeli virtuelni bezbijednosni tim. Kompanija Mastercard prva je prepoznala važnost i benefite ovakve vrste lične zaštite i zato je svojim Premium korisnicima na području Bosne i Hercegovine* omogućila pristup ovakvoj jedinstvenoj usluzi.

Počevši od 15. jula 2021. do 30. juna 2022. godine, korisnici Mastercard® Premium kartica imaće potpuno besplatno na raspolaganju Digital Bodyguard uslugu zahvaljujući kojoj mogu da budu obaviješteni o bilo kakvim mogućim rizicima, uz odgovarajuće bezbijednosne savjete kako da ih izbjegnu, bilo da je to kod kuće ili u inostranstvu. Bilo da se sprema nevrijeme ili dođe do nepredviđenih okolnosti, korisnici u realnom vremenu dobijaju obavještenja o okolnostima na koje treba da obrate pažnju uz konkretne savjete bezbijednosnih stručnjaka o narednim koracima. Korisnici u svako doba imaju pristup Globalnom SOS operativnom centru gdje mogu da dobiju opšte savjete o aktuelnim sigurnosnim događajima i situacijama.

Oslanjajući se na široku mrežu znanja o lokalnoj sigurnosti, Digital Bodyguard usluga korisnicima pruža relevantne, korisne i pravovremene informacije direktno putem njihovih pametnih telefona u bilo koje doba dana, sedam dana u sedmici.

Proces registracije za uslugu Digital Bodyguard veoma je jednostavan i obavlja se u par koraka na predviđenom linku: https://closecircle.com/mc/bih

Molimo vas da obavezeno pratite korake registracije koji se nalaze pod tačkom 4 u Uslovima korištenja.

Nakon registracije, dobijate pristup svom tjelohranitelju u virtuelnom svijetu od kojeg možete, osim profesionalne zaštite, dobiti i mnoštvo savjeta i informacija u vezi sa svim svjetskim destinacijama. Uživajte u svijetu kreiranom po najvišim sigurnosnim standardima i iskoristite neprocjenjiva iskustva koja vam pruža Mastercard.

*Usluga je omogućena korisnicima :

  • Mastercard Gold, Platinum, World Elite i Busniess kartice.

USLOVI KORIŠTENJA PROMOCIJE DIGITAL BODYGUARD

§ 1.    OPŠTI USLOVI

1. Promociju [Digital Bodyguard] je omogućio Mastercard Europe SA, javno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Belgiji, koje je registrovao privredni sud u Nivelu, Belgija sa registracionim brojem RPR 0448038446, na adresi 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Vaterlo, Belgija (u daljem tekstu: „Mastercard”).

2. Uslugu Digital Bodyguard nudi Crisis 24 SAS, francusko društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registracionim brojem 433687936 i registrovanim sjedištem na adresi 203 rue du Faubourg Saint Honore 75008 Paris, France (u daljem tekstu: „Crisis24“).

3. Promocija je dostupna samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

§ 2.    DEFINICIJE

1. Pojmovi napisani velikim slovima imaju sljedeće značenje:

    a) T&C – odnosi se na uslove korištenja ove Promocije;

    b) Promocija – promocija pomenuta u članu 1, odjeljak 1, odnosi se na omogućavanje Mastercard korisnicima Kvalifikovanih kartica korištenje usluge Digital Bodyguard bez dodatnih troškova u toku Perioda Ponude;

    c) Digital Bodyguard usluga – elektronska usluga koju nudi Crisis24 putem CloseCircle aplikacije, preko https://closecircle.com/mc/bih web-sajta i CloseCircle iOS i Android aplikacija, koja svojim korisnicima omogućava da pristupe i koriste uslugu za koju je pribavljena licenca za teritoriju Bosne i Hercegovine od izdavača i autora, koja se može koristiti samo u skladu sa Uslovima korištenja dostupnim na linku i Politikom Privatnosti CloseCircle na linku. Digital Bodyguard usluga omogućava pristup svojim korisnicima CloseCircle platformi i aplikaciji do 30. juna 2022. godine;

    d) Kvalifikovane kartice – Mastercard Gold, Platinum, World Elite i Business kartice izdate na teritoriji Bosne i Hercegovine;

    e) Korisnik – fizičko lice, koje je navršilo 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

    f) Institucija – banka ili druga finansijska institucija, koja izdaje Kvalifikovane kartice u Bosni i Hercegovini;

    g) Registracija – preduzimanje svih koraka navedenih u članu 3 Odjeljak 4 od strane Korisnika koji ispunjava sve uslove iz člana 3 Odjeljak 3 ispod.

§ 3.    USLOVI PROMOCIJE

1. [Rok važenja Promocije] Promocija važi od 15. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine [u nastavku: „Period Ponude”].

2. [Period Pristupa] Korisnik koji želi da iskoristi prednosti Promocije, ispunjava uslov iz Člana 3 Odjeljak 3 ispod i izvrši Registraciju, dobija pristup Digital Bodyguard usluzi bez dodatnih troškova u ograničenom vremenskom periodu od dana Registracije do najduže 30. juna 2022. godine. Period pristupa ne može trajati duže od Perioda Ponude i smatra se da je istekao sa poslednjim danom važenja Promocije. Početak i kraj Perioda Pristupa je zajednički za sve korisnike koji su primili Kvalifikovane kartice od odgovarajuće Institucije. Stvarni Period Pristupa za određenog korisnika zavisi od trenutka kada se korisnik Registruje. Korisnici mogu iskoristiti puni Period Pristupa ispunjavanjem uslova iz Člana 3 Odjeljka 3 niže u tekstu i završetkom Registracije. Pristup Digital Bodyguard usluzi će biti dostupan odmah po okončanju Registracije.

3. [Uslovi] Kako bi ostvario pravo na Promociju bez dodatnih troškova, Korisnik mora da bude legitimni imalac aktivne i validne Kvalifikovane kartice koja je izdata od strane odgovarajuće Institucije.

4. [Registracija] Kako bi se iskoristile pogodnosti Promocije i kako bi dobio pristup Digital Bodyguard usluzi, Korisnik koji ispunjava uslov iz Odjeljka 3, treba da kreira CloseCircle nalog putem https://closecircle.com/mc/bih. Kako bi završio registraciju i iskoristio Promociju na osnovu Kvalifikovane kartice, Korisnik mora da izvrši sljedeće dodatne korake:

  1. U toku kreiranja CloseCircle naloga potrebno je da korisnik unese prvih 8 (osam) cifara svoje Kvalifikovane kartice;
  2. Korisnik Kvalifikovane Kartice primit će e-mailom potvrdu o otvaranju naloga;
  3. Potrebno je da korisnik prati instrukciju iz e-maila dobrodošlice kako bi potvrdio svoj profil i registrovao se za servis;
  4. Nakon uspješno obavljene registracije, potrebno je da korisnik preuzme CloseCircle aplikaciju putem Google Play ili AppStore prodavnice i uloguje se sa registrovanim nalogom (korištenje jednog naloga omogućeno je na maksimalno 5 uređaja).

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne obrađuje i ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva nikakve lične podatke koje se dijele zbog registracije ili iz bilo kog drugog razloga u vezi sa Digital Bodyguard uslugom. Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti se nalaze u politici privatnosti CloseCircle-a koju prihvata svaki Korisnik koji se Registruje.

5. [Jedna pogodnost za svaku Kvalifikovanu karticu] Korisnik ima pravo na jednu Registraciju Digital Bodyguard usluzi po Kvalifikovanoj kartici, uključujući Kvalifikovane kartice izdate od strane iste Institucije.

6. [Uslovi Korištenja CloseCircle-a] Digital Bodyguard usluga se pruža preko kompanije Crisis24, u skladu sa uslovima korištenja i politikom privatnosti te kompanije. Mastercard ne pruža uslugu Digital Bodyguard-a. Crisis24 je odgovoran za pružanje Digital Bodyguard usluge, njeno uspostavljanje, održavanje i kvalitet usluge, kao i isporuku usluge. Mastercard ne snosi odgovornost za gubitke ili štetu koju Korisnici pretrpe kao posljedicu interakcije sa Crisis24 u vezi sa pružanjem Digital Bodyguard usluge.

7. [Promjene Opštih uslova, spisak Institucija] Mastercard može promijeniti ove Opšte uslove. U svakom slučaju takve promjene ne utiču na pogodnosti koje su Korisnici koji su se Registrovali prije takvih promjena stekli u vezi sa Promocijom. Informacije o promjeni Opštih uslova, uključujući dodavanje ili brisanje Institucije i/ili Kvalifikovane kartice, će biti objavljene na websajt stranici Mastercard-a: https://www.mastercard.ba/bs-ba/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/digital-bodyguard.html i stupit će na snagu najmanje 45 dana od dana objave. Obavještenje može biti objavljeno i u kraćem roku ako (i) Institucija prestane da nudi Kvalifikovane kartice ili promjene uključuju dodavanje Institucije ili Kvalifikovane kartice (uključujući dodatne uslove, Uslove i postupak Registracije koji se primjenjuju na takvu instituciju ili Kvalifikovanu Karticu).

§ 4.    PRIMJEDBE

 

U slučaju da Korisnik ima bilo kakvih pitanja, nedoumice ili primjedbe u vezi sa ovom Promocijom ili sa Digital Bodyguard uslugom, može da pošalje sva takva pitanja, nedoumice putem CloseCircle naloga, broj za upite dostupan je na CloseCircle nalogu na sljedećoj internet adresi: https://closecircle.com/mc/bih i na CloseCircle android i iOS mobilnoj aplikaciji. Korisnik će dobiti odgovor na pitanje, primjedbu ili bilo kakvu nedoumicu u roku od [14 dana] od dana slanja zahtjeva.

§ 5.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Tekst ovih Opštih uslova je dostupan na https://www.mastercard.ba/bs-ba/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/digital-bodyguard.html.

2. Pitanja koja se odnose na usluge Digital Bodyguard-a, kao što su prava Korisnika kao vlasnika CloseCircle naloga, uključujući politiku otkazivanja, regulisana su Uslovima korištenja CloseCircle-a  (dostupno na https://closecircle.com/mc/terms-mc/) i Politikom Privatnosti (dostupno na https://closecircle.com/privacy/).

3. Ako se bilo koji dio ovih Opštih uslova pokaže ništavim, neefikasnim ili nesprovodivim, ili bi se kao takav mogao utvrditi presudom suda ili odlukom upravnog tijela, ili bi zakon ili tumačenje zakonskih odredbi i kao takav onemogućio da se Opšti uslovi primjenjuju u cijelosti, preostali važeći dio Opštih uslova ostaje na snazi.

4. Na Promociju, kao i na odredbe Opštih uslova primjenjuje se pravo Bosne i Hercegovine.