Skip to Content

Usluga PressReader – neograničen pristup, neprocjenjivo iskustvo

Jedinstveno, intuitivno, digitalno. Ovo su riječi koje savremenog korisnika opredjeljuju za korištenje određene usluge ili proizvoda. Specifičan stil života, potreba za pametnim upravljanjem vremenom i preference ka rješenjima koja na jednom mjestu objedinjuju sve usluge koje su njemu ili njoj potrebni, razlog su zašto su korisnici Premium kartica posebno izbirljivi u pogledu toga kome poklanjaju svoje povjerenje. Mastercard je, kao i uvijek, tu da na potrebe korisnika odgovori na najbolji mogući način i ponudi jedinstveno, neprocjenjivo iskustvo.

PressReader korisnicima omogućava pristup najboljim svjetskim izdanjima iz svih oblasti, na 64 jezika i iz 127 zemalja širom svijeta, u isto vrijeme kada ta izdanja stižu na kioske. Pristup željenim izdanjima možete ostvariti putem različitih uređaja – pametnih telefona, tableta ili računara – uz samo jednu registraciju, a kompletnom originalnom izdanju se može pristupiti direktno od izdavača, uz različite načine da pregledate sadržaj.

Proces registracije za uslugu PressReader veoma je jednostavan i obavlja se u par koraka na predviđenom linku: http://www.pressreader.com/marketwidebosnia

Molimo vas da obavezeno pratite korake registracije koji se nalaze pod tačkom 4 u Uslovima korištenja.

Izaberite sadržaj koji najviše odgovara vašim trenutnim potrebama – jutarnje prelistavanje aktuelnih svjetskih dešavanja ponedeljkom, priču o turističkim destinacijama koje ćete posjetiti čim okolnosti dozvole dok se vraćate s posla, ili pak modne preporuke uz kafu subotom popodne – mogućnosti su neograničene. Isprobajte već danas PressReader i započnite nešto neprocjenjivo.

*Usluga je omogućena korisnicima 

  • Mastercard Gold, Platinum, World Elite i Business kartice.

USLOVI KORIŠTENJA PROMOCIJE PRESS READER

§ 1.    OPŠTI USLOVI

1. Posebnu Promociju [PressReader] nudi Mastercard Europe SA, javno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Belgiji, koje je registrovao privredni sud u Nivelles-u, Belgija sa registracionim brojem RPR 0448038446, na adresi 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgija (u daljem tekstu: “Mastercard”).

2. Uslugu PressReader pruža PressReader International Limited, irsko privredno društvo registrovano od strane Službe za registraciju privrednih društava, sa registracionim brojem 592506 i registrovanim sjedištem na drugom spratu, The Boat House, ulica Bishop, Dablin 8, D08 H01F Irska. (u daljem tekstu: „PressReader International“ ili „PressReader“)

3. Promocija je dostupna samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

§ 2.    DEFINICIJE

1. Pojmovi napisani velikim slovima imaju sljedeće značenje:

    a) T&C – odnosi se na uslove korištenja ove Promocije;

    b) Promocija – Promocija spomenuta u članu 1 odjeljku 1, odnosi se na omogućavanje pristupa PressReader usluzi korisnicima Mastercard Kvalifikovanih kartica bez dodatnih troškova tokom trajanja Promocije;

    c) PressReader usluga – elektronska usluga koju nudi PressReader International preko pressreader.com web site-a i PressReader iOS i Android aplikacija. Usluga omogućava Korisnicima Kvalifikovanih kartica da pristupe, čitaju, koriste i komentarišu sadržaj za koji je PressReader pribavio licencu za teritoriju Bosne i Hercegovine od izdavača i autora. Usluga se može koristiti samo u skladu sa Uslovima korišćenja PressReader dostupnim na linku i Politikom Privatnosti PressReader-a dostupnom na linku.
PressReader usluga na koju se odnosi ovaj Prodajni podsticaj omogućava korisnicima pristup izboru novina i časopisa iz cijelog svijet, koje je pripremio PressReader Korisnicima Kvalifikovanih kartica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pristup zahtjevanim naslovima prestaje 30. juna 2022. godine. Korisnici mogu pristupiti bilo kojem izdanju iz dostupnih publikacija do kraja perioda trajanja Prodajnog podsticaja, 30. juna 2022. godine;

    d) Kvalifikovane kartice – Mastercard Platinum, Gold, World Elite i Business kartice koje su izdate u Bosni i Hercegovini;

    e) Korisnik – fizičko lice, koje je navršilo 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

    f) Institucija – banka ili druga finansijska institucija, koja izdaje Kvalifikovane kartice u Bosni i Hercegovini;

    g) Registracija – preduzimanje svih koraka navedenih u članu 3 odjeljak 4 od strane Korisnika koji ispunjava sve uslove iz člana 3 Odjeljak 3 ispod.

§ 3.    USLOVI PROMOCIJE

1. [Rok važenja Promocije] Promocija traje od 15. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine [u nastavku: “Period Promocije”].

2. [Period Pristupa] Korisnik koji želi da iskoristi prednosti Promocije, ispunjava uslov iz odjeljka 3 tačka 3 ispod i izvrši Registraciju, dobija pristup PressReader usluzi bez dodatnih troškova u ograničenom vremenskom periodu od dana Registracije do najduže 30. juna 2022. Period Pristupa ne može trajati duže od Perioda Promocije i ističe na datum završetka Promocije.  Početak i kraj Perioda Pristupa je zajednički za sve korisnike koji su primili Kvalifikovane kartice od odgovarajuće Institucije. Stvarni Period pristupa za određenog korisnika zavisi od trenutka kada se korisnik Registruje. Korisnici mogu iskoristiti puni Period pristupa ispunjavanjem uslova iz člana 3 odjeljka 3 ispod završetkom Registracije. Pristup Pressreader usluzi će biti dostupan odmah po okončanju Registracije.

3. [Uslovi] Podložno daljnjim odredbama ovih Opštih uslova, kako bi ispunio uslove za pristup PressReader usluzi bez dodatnih troškova na temelju ove Promocije, Korisnik mora biti legitimni imalac aktivne i validne Kvalifikovane Mastercard kartice koju je izdala Institucija.

4. [Registracija] Kako bi se iskoristile pogodnosti Promocije i dobio pristup PressReader usluzi, Korisnik koji ispunjava sve uslove iz odjeljka 3, treba kreirati PressReader nalog putem www.pressreader.com/marketwidebosnia. Kako bi završili registraciju i iskoristili pogodnosti Promocije na osnovu Kvalifikovane kartice, Korisnik treba dovršiti i sljedeće korake:

  1. Molimo vas unesite BIN broj svoje Kvalifikovane kartice na prvoj strani;
  2. Kvalifikovani BIN će vam omogućiti pristup web stranici na kojoj je verifikacija Vašeg PAN broja;
  3. Unesite vaš PAN kako bi Vaš pristup bio verifikovan;
  4. Pratite PressReader korake za kreiranje naloga;
  5. Od trenutka kreiranja naloga možete da koristite PressReader uslugu putem interneta i aplikacije;
  6. Nakon kreiranja naloga download-ujte sa Google Play ili AppStore PressReader aplikaciju na Vaš mobilni telefon i logujte se sa Vašim registrovanim nalogom (korišćenje jednog naloga omogućeno je na maksimalno 5 uređaja).

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne obrađuje i ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva nikakve lične podatke koje se dijele zbog registracije ili iz bilo kog drugog razloga u vezi sa PressReader uslugom.

Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti se nalaze u politici privatnosti PressReader-a koju prihvata svaki Korisnik koji se registruje.

5. [Jedna pogodnost za jednu Kvalifikovanu karticu] Korisnik može imati pravo na jednu Registraciju za PressReader uslugu po Kvalifikovanoj kartici, uključujući Kvalifikovane kartice izdane od iste Institucije.

6. [Uslovi Korišćenja PressReader-a] PressReader usluga se pruža preko kompanije PressReader International, u skladu sa uslovima korištenja i politikom privatnosti te kompanije. Mastercard ne pruža uslugu PressReader-a. PressReader International je odgovoran za pružanje PressReader usluge, njenog ispunjavanja, zaštite, kvaliteta i isporuke robe i uluga koje se nude. Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između Korisnika i PressReader International kompanije u vezi PressReader usluge.

7. [Promjene Opštih uslovaspisak Institucija] Mastercard može promijeniti ove Opšte uslove Promocije. U svakom slučaju takve promjene ne utiču na pogodnosti koje su Korisnici Promocije već stekli u skladu sa prethodnim tekstom Oštih uslova. Informacije o promjeni Opštih uslova, uključujući dodavanje ili brisanje Institucije i/ili Kvalifikovane kartice, će biti objavljene na websajt stranici Mastercarda: https://www.mastercard.ba/bs-ba/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html i stupit će na snagu najmanje [45] dana od dana objave. Obavještenje može biti objavljeno i u kraćem roku ako (i) Institucija prestane da nudi Kvalifikovane kartice ili (ii)  promjene uključuju dodavanje Institucije ili Kvalifikovane kartice (uključujući dodatne uslove,  Uslove i postupak Registracije koji se primjenjuju na takvu instituciju ili kvalifikovanu karticu).

§ 4.    PRIMJEDBE

U slučaju da Korisnik PressReader usluge ima bilo kakvih pitanja, nedoumice ili primjedbe u vezi sa ovom Promocijom ili sa PressReader uslugom, može da sva takva pitanja, nedoumice ili primjedbe pošalje putem centra za pomoć koji se nalazi na linku https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new ili na dostupnom na PressReader nalogu na sljedećoj internet adresi www.pressreader.com/marketwidebosnia. Korisnik će dobiti odgovor na pitanje, primjedbu ili bilo kakvu nedoumicu u roku od [14 dana] od dana slanja zahtjeva.

§ 5.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Tekst ovih Opštih uslova je dostupan na https://www.mastercard.ba/bs-ba/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html.

2. Pitanja koja se odnose na usluge PressReader-a, kao što su prava korisnika kao vlasnika PressReader naloga, uključujući politiku otkazivanja, regulisana su PressReader uslovima korištenja (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059485311 i politikom privatnosti (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059059212).

3. Ako se bilo koji dio ovih Opštih uslova pokaže ništavim, neefikasnim ili neizvodivim, ili bi se kao takav mogao utvrditi presudom suda ili odlukom upravnog tijela, ili bi zakon ili tumačenje zakonskih odredbi i kao takav onemogućio da se Opšti uslovi primjenjuju u cjelosti, preostali važeći dio Opštih uslova ostaje na snazi.

4. Na Promociju, kao i na odredbe Opštih uslova primjenjuje se pravo Bosne i Hercegovine.