Zero Liability - Nulta odgovornost

Kada koristite svoju Mastercard®, zaštićeni ste od zloupotrebe.

Budite mirni znajući da vas financijska institucija koja je izdala vašu Mastercard karticu neće smatrati odgovornom za "neovlaštene transakcije". Kao vlasnik kartice Mastercard, nulta odgovornost odnosi se na vaše kupovine u trgovini, telefonski, online trgovini, pametnog telefona i transakcija na bankomatima. Kao korisnik kartice, nećete biti odgovorni za neovlaštene transakcije ako ste:

  1. Savjesno zaštitili svoju karticu od gubitka ili krađe; 
  2. Odmah prijavite gubitak ili krađu svojoj financijskoj instituciji.

Ako vjerujete da je došlo do neovlaštenog korištenja vašeg računa i ispunjavate gore navedene uslove, možete računati na Zero Liability zaštitu. Za dodatnu zaštitu u vezi s neovlaštenim transakcijama obratite se svojoj banci. Zero Liability zaštita se ne odnosi na sljedeće Mastercard kartice: poslovne kartice ili neregistrovane prepaid kartice, kao što su poklon kartice.

Šta učiniti

Ako imate pitanja u vezi s pokrivenošću nulte odgovornosti ili sumnjate na neovlašteno korištenje kartice, ODMAH se obratite svojoj finansijskoj ustanovi.

Od 17.10.2014

Ako mjerodavno pravo nameće veću odgovornost ili konfliktnu obvezu, primjenjivat će se takvo mjerodavno pravo.