Skip to Content

Datum stupanja na snagu: 1/1/2020

Mastercard International Incorporated i njegova povezana društva (pod zajedničkim nazivom, “Mastercard”) poštuju vašu privatnost.

Ova Globalna obavijest o privatnosti opisuje vrstu ličnih podataka koje prikupljamo, svrhu u koju prikupljamo te lične podatke, stranke sa kojima ih možemo dijeliti, i mjere koje poduzimamo za zaštitu podataka. Isto tako, govori o vašim pravima i izborima u vezi vaših ličnih podataka te o načinu na koji možete stupiti u kontakt sa nama i upitati o našim praksama zaštite privatnosti.

Mi također djelujemo u ime i po uputama financijskih institucija, trgovaca i drugih partnera koji obrađuju lične podatke, uključujući i obradu platnih transakcija. Molimo provjerite i njihova pravila privatnosti za više informacija u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u tom kontekstu.

Naše prakse zaštite privatnosti se mogu razlikovati u zemljama u kojima poslujemo radi usklađivanja sa lokalnim praksama i zakonskim uslovima. Posebne obavijesti o privatnosti se mogu primijeniti na neke naše proizvode i usluge. Molimo posjetite web stranicu ili digitalni sadržaj određenog proizvoda ili usluge kako bi saznali više o našim praksama zaštite privatnosti i korištenja podataka vezano za proizvod ili uslugu.

TRUSTe TRUSTe


1. Lični podaci koje možemo prikupljati

Izraz “lični podaci” podrazumijeva sve podatke koji se odnose na identificirane osobe ili one čiji se identitet može utvrditi. Možemo prikupiti slijedeće kategorije ličnih podataka:

 • Transakcijski podaci, kao što su broj ličnog računa, naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije i drugi podaci koje pružaju finansijske institucije ili trgovci kada nastupamo u njihovo ime.
 • Podaci o proizvodima i uslugama, kao što su podaci o registraciji i plaćanju, te program svojstveni podaci, kada zatražite proizvode ili usluge direktno od nas ili sudjelujete u marketinškim programima.
 • Web stranica, podaci o korištenju uređaja i mobilnih aplikacija, te slični podaci koji su prikupljeni automatskim načinom, kao što su kolačići i slične tehnologije.
 • Prijave za posao i povezani podaci kada se prijavljujete za posao kod nas.
 • Poslovni kontakt podaci kada radite za nekog od naših poslovnih partnera.

Za svrhu ove Globalne politike privatnosti, izraz “lični podaci” podrazumijeva sve podatke koji se odnose na identificirane osobe ili one čiji se identitet može utvrditi.. Možemo prikupiti različite vrste ličnih podataka u vezi sa vama u situacijama opisanim u nastavku:

Lični podaci koje primamo od finansijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera vezano za Mastercard proizvode ili usluge

Kao izvršitelj platnih transakcija i pružatelj povezanih usluga, prikupljamo ograničen broj podataka vezanih za vaše platne transakcije kao što su broj ličnog računa, ime i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije. Ono što je i značajnije, obično nam nije potrebno ime vlasnika kartice ili druge kontakt podatke za potrebe izvršenja platnih transakcija.

Uz to, za određene proizvode i usluge, vaše finansijske institucije, trgovci sa kojima vršite transakciju ili drugi partneri nam mogu pružiti više podataka o vama ili ih možemo izravno prikupiti od vas kako bismo vam obezbijedili te proizvode ili pružili usluge u njihovo ime, pružili podršku njihovom poslovanju ili izvršili obradu u njihovo ime.

U gore navedenim slučajevima, mi nastupamo u ime i prema uputama financijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera koji upravljaju ličnim podacima. Osim ako smo drugačije ovlašteni zakonom, mi ćemo obraditi vaše lične podatke za potrebe izvršenja platnih transakcija ili u svrhu dogovora između Mastercard-a i financijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera. Pregledajte njihova pravila o zaštiti podataka za više informacija vezanih za obradu vaših ličnih podataka.

Lični podaci koje prikupljamo kada vam direktno pružamo Mastercard proizvode i usluge

Mastercard vam može direktno pružiti proizvode i usluge kao što su marketinški programi, nagradni programi, eWallets, pretplatne usluge, programi za upozorenja o lokaciji i alati za biometrijsku potvrdu. Kako bi imali korist od jednog ili više od ovih proizvoda i usluga, možete nam direktno poslati podatke na razne načine, uključujući: (a) putem naših web stranica i digitalnih sredstava, (b) odgovarajući na marketinške i ostale poruke, (c) prijavom za Mastercard proizvode ili usluge, ili (d) kroz vaše učestvovanje u ponudi, programu ili oglašavanju. Isto tako, možemo prikupljati lične podatke kroz vaše korištenje naših proizvoda ili usluga, od društava koja koriste ili omogućavaju naše proizvode ili usluge, iz javno dostupnih izvora ili od trećih strana s kojima sarađujemo. Vaši lični podaci nam mogu biti proslijeđeni od vaših finansijskih institucija, trgovaca, ili ostalih poslovnih partnera.

U nastavku se nalazi pregled različitih tipova ličnih podataka koje možemo prikupljati vezano za programe koje vam izravno nudimo. Svaki program je različit i zato, gdje god je to primjenjivo, pregledajte važne obavijesti o zaštiti privatnosti za određene programe kako bi dobili više informacija o korištenju vaših ličnih podataka za taj program.

 • Informacije o registraciji i plaćanju: Možemo prikupljati vaše kontakt podatke (kao što su ime, adresa e- pošte, broj telefona, adresa za naplatu i slanje), korisničko ime i lozinka, starost, datum rođenja, spol, porodični status, jezične preference, broj ličnog računa, ime i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, datum prestanka važenja kartice i njen verifikacijski kod.
 • Informacije koje obrađujemo kako bi vam omogućili program: Možemo prikupljati različite tipove ličnih podataka zavisno od programa. Npr. programi napravljeni kako bi vam ponudili usluge na osnovu lokacije će uglavnom potraživati vašu adresu ili lokaciju. Slično tome, programi koji dozvole potvrdu identiteta putem raspoznavanja lica ili ostavljanjem otiska prsta mogu potraživati obradu vaše fotografije i/ili biometrijskih podataka. Svi ovi programi su na dobrovoljnoj bazi i vaši lični podaci se mogu prikupiti samo ako se pretplatite na ove programe.
 • Ostale informacije koje odlučite pružiti: Možete odlučiti navesti ostale informacije kao što su različite vrste sadržaja (npr. fotografije, članci, komentari), kontakt podaci o prijateljima i drugim osobama za koje biste željeli da ih kontaktiramo, sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama ili kroz članstvo sa trećim strankama ili ostale informacije koje želite podijeliti sa nama.

Uz to, mogli bismo prikupljati ili koristiti lične podatke za nadzor i sprječavanje prevara, upravljanje rizikom, rješavanje sporova i ostale povezane svrhe. Takve informacije mogu uključivati broj ličnog računa, ime i lokaciju trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, IP adresu, pokazatelj o prevarama, podatke o lokaciji, detalje o trgovcu, kupljene stvari i informacije o sporovima. Za više informacija, kliknite ovdje.

Lični podaci koje prikupljamo o vašoj interakciji sa Mastercard oglasima, web stranicama, aplikacijama i ostalim digitalnim sredstvima

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati određene informacije o vama putem automatiziranih načina kao što su kolačići i web-tačkice kada komunicirate sa našim oglasima, mobilnim aplikacijama ili posjećujete naše web stranice, stranice ili ostala digitalna sredstva. Informacije koje prikupljamo na ovaj način mogu uključivati: IP adresu, vrstu pretraživača, operativni sistem, identifikator mobilnih uređaja, geografsko područje, poveznice i informacije o radnjama koje su poduzete ili komunikaciju sa našim digitalnim sredstvima. „Kolačić” je tekstualna datoteka koja je pohranjena na hard disk kompjutera od strane web servera. „Web-tačkice”, poznata i kao Internetska oznaka, piksel oznaka ili GIF, je tehnologija koja nam pomaže identifikovati pristup sadržaju ili posjetu.

Mi koristimo ove podatke kako bi poboljšali naše online proizvode i usluge tako što procjenjujemo koliko korisnika koristi naše online proizvode i usluge, koji sadržaj, proizvode i značajke naših online proizvoda i usluga najviše zanimaju naše posjetitelje, koji tip ponude se sviđa našim potrošačima, te kako naši online proizvodi i usluge funkcionišu sa tehničkog gledišta. Na primjer, možemo koristiti analitičke web usluge trećih strana na našim web stranicama i mobilnim aplikacijama, kao što je Adobe Omniture. Pružatelji analitičkih usluga koriste tehnologije kao što su kolačići i web tačkice kako bi nam pomogli analizirati kako posjetioci koriste naše web stranice i aplikacije.

Također, mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati informacije o vama vezano za naše marketinške aktivnosti, uključujući ponude, nagradne igre, natječaje i oglašavanje. Informacije koje se prikupljaju u ove svrhe mogu uključivati vaše kontakt podatke (npr. ime, poštanska adresa, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte, broj telefona), elektronske podatke o identifikaciji (npr. korisničko ime, lozinka, sigurnosna pitanja, IP adresa), kao i podatke prikupljene u kontekstu online marketinških programa (npr. lične karakteristike, životne i potrošačke navike, interesi, podaci o lokaciji te glasovni i slikovni snimci).

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati informacije o vama kako bi vam pružili sadržaj i oglase prilagođene vašim pojedinačnim interesima. Informacije koje su prikupljene u ove svrhe mogu uključivati detalje o stvarima poput određenih stranica ili oglasa koje ste pregledali na našoj web stranici i aplikacijama kao i radnje koje ste poduzeli na istima.

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati određene informacije o vama putem automatiziranih načina, kao što su alati društvenih mreža, widgeti ili priključci (eng. plug-ins), kako biste se mogli povezati s vašim korisničkim računima na društvenim mrežama. Ovi sadržaji mogu vam omogućiti pristup putem vašeg korisničkog računa na društvenoj mreži, dijeljenje poveznice ili postavljanje objave direktno na društvenu mrežu. Prilikom posjete web stranici koja sadrži takve alate ili priključke (eng. plug-ins), društvena mreža ili drugi pružatelj usluge mogu saznati za vaš posjet. Međutim, vaše interakcije s takvim alatima uređene su pravilima privatnosti odgovarajućih društvenih mreža. S obzirom na to da ne možemo uticati na način na koji treće strane postupaju s podacima, preporučujemo vam da pregledate njihova pravila privatnosti, uslove korištenja i licencne ugovore (ako postoje). Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.

Povrh toga, neki naši online proizvodi i usluge uključuju napredne tehnologije za sprječavanje prevara kao što su podaci o ponašanju, primjerice vrijeme tipkanja, mjerač ubrzanja, pomicanje položaja i pozicija miša.

Gdje se to zahtijeva prema primjenjivom zakonu, mi ćemo tražiti vaš pristanak prije korištenja gore navedenih automatiziranih sredstava, kao i prije slanja marketinških poruka, prilagođenog sadržaja i oglašavanja.

Pregledajte dio “Vaša prava i izbori” u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti kako bi saznali o vašim izborima.

Budući da još uvijek ne postoji dogovor o tome kako bi poduzeća trebala reagirati na mehanizme nepraćenja bazirane na internetskoj tražilici (“DNT”), Mastercard trenutno ne reaguje na takve DNT signale. Kako bi saznali više o signalima za praćenje pretraživanja i DNT, posjetite http://www.allaboutdnt.com.

Lični podaci koje prikupljamo o vama kada se prijavljujete za posao kod nas

Ako se prijavljujete za posao u Mastercard-u, mi ćemo prikupiti određene lične podatke iz vaše prijave za posao na našem portalu za poslove, kao što su vaši kontakt podaci (uključujući ime, poštansku adresu, adresu elektroničke pošte i broj telefona), istoriju zaposlenja, životopis, kontakt detalje osoba koji vas preporučuju za posao te sve ostale lične podatke koje pošaljete skupa sa vašom prijavom.

Lični podaci koje prikupljamo u kontekstu našeg poslovnog odnosa sa finansijskim institucijama, trgovcima, i drugim subjektima koji sarađuju sa Mastercard

Imamo mogućnost prikupiti lične podatke od pojedinaca koji rade za nekog od naših poslovnih partnera (uključujući finansijske institucije, trgovce, klijente, dobavljače, prodavatelje, i druge partnere), kao što su ime, naziv posla, odjel i naziv organizacije, adresa poslovne elektronske pošte i poštanska adresa, broj poslovnog telefona, odgovori na sigurnosna pitanja, sigurnosne lozinke i ostale potvrde. Mogli bismo koristiti ove podatke kako bi izravno pružili proizvode i usluge financijskim institucijama, korporativnim klijentima, trgovcima, potrošačima, i partnerima, radi upravljanja našim poslovnim odnosima i finansijskim izvještajima, za razvoj franšize i ispravnost, u marketinške svrhe i radi pridržavanja primjenjivog zakona, kao i u računovodstvene, revizijske i naplatne svrhe.

Pogledajte sažetak

2.Način korištenja vaših ličnih podataka

Mogli bismo koristiti vaše lične podatke za:

 • Izvršenje vaših platnih transakcija.
 • Zaštitu od prevara i njihovo sprječavanje, te zaštitu od ostalih zakonskih ili rizika o sigurnosti informacija.
 • Povezivanje i rješavanja sporova u sklopu naših Open Banking rješenja.
 • Pružanje proizvoda i usluga i komunikaciju o istima, a koji se nude od strane Mastercard-a, finansijskih institucija, trgovaca i partnera.
 • Pružanje personaliziranih usluga i preporuka.
 • Funkcionisanje, procjena i poboljšanje našeg poslovanja, uključujući šifriranje i analizu podataka.
 • Obradu vaše prijave za posao.
 • Druge svrhe o kojima ćemo vas obavijestiti u trenutku prikupljanja podataka, odnosno u skladu sa zakonskim ovlaštenjima ili uslovima.
 • Stvaranje anonimnih i zbirnih podataka radi sticanja zaključaka potrebnih za savjetovanje Mastercard potrošača i partnera o obrascima potrošnje, prevarama i drugim trendovima.
 • Informisanje o vama, uključujući vaše preference ili druge osobine. Prema tako izvedenim zaključcima odnosimo se kao prema ličnim podacima, kada je to propisano primjenjivim pravom.

U slučajevima kada je to propisano primjenjivim pravom, vaše lične podatke ćemo koristiti isključivo uz vaš pristanak, onda kada je to potrebno da vam se pruže proizvodi i usluge, kako bi udovoljili zakonskim obavezama, ili kada postoji legitiman i prevladavajuci interes koji nužno zahtijeva korištenje tih podataka.

Lične podatke koje o vama prikupimo možemo koristiti u niže navedene svrhe. Ovisno o državi u kojoj se nalazite, obrađivat ćemo vaše lične podatke samo kada za to imamo pravnu osnovu, kako je navedeno niže:

  Aktivnost obrade

Pravna osnova za obradu (gdje je to potrebno u skladu s primjenjivim pravom)

 • Izvršenje vaših platnih transakcija (uključujući ovlaštenje, davanje odobrenja, povrat sredstava te ostale radnje koje se tiču rješavanja sporova).

  U većini slučajeva, vaše platne transakcije izvršavamo kao izvršitelj u ime vaših finansijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera koji djeluju kao voditelji obrade. Kada djelujemo kao izvršitelj, upravitelji obrade su odgovorni da osiguraju postojanje pravnog osnova za obradu vaših ličnih podataka. Za više informacija o obradi vaših ličnih podataka u tom kontekstu, molimo vas da pregledate pravila privatnosti pojedinog upravitelja obrade.

  U ograničenim slučajevima (npr. povrat sredstava), možemo izvršiti vaše platne transakcije kao upravitelj obrade, pod slijedećim uslovima:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje usklađenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama.
 • Zaštita od i sprječavanje prevara, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih obveza, upravljanje izloženošću riziku i kvalitetom franšize u odnosu na cjelovitost i sigurnost naših platnih mreža.

  Kada obrađujemo lične podatke u svrhu sprječavanja prevara, možemo postupati kao upravitelj obrade ili kao izvršitelj. Kada djelujemo kao upravitelj obrade, oslanjamo se na jednu od slijedećih pravnih osnova:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje usklađenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu zaštite od prijevare i upravljanja izloženošću riziku.

Za više informacija o radnjama koje poduzimamo u svrhu sprječavanja prevara i nadzora, molimo vas da pregledate našu Obavijest o sprječavanju prevare i sigurnosti.

 • Povezivanje i rješavanje sporova u sklopu naših Open Banking rješenja.

  U većini slučajeva, naša Open Banking rješenja pružamo kao izvršitelj u ime vaših pružatelja usluga, trgovaca i drugih partnera koji djeluju kao upravitelji obrade podataka. Kada djelujemo kao izvršitelj, upravitelji obrade odgovorni su osigurati da postoji pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka. Za više informacija o obradi vaših ličnih podataka u tom kontekstu, molimo vas da pregledate pravila privatnosti pojedinog voditelja obrade.

  U nekim ograničenim slučajevima, vaše lične podatke prikupljene u kontekstu naših Open Banking rješenja obrađujemo kao upravitelj obrade, pod slijedećim uslovima:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje usklađenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u takve svrhe (npr. otkrivanje opasnosti prijevare ili rješavanje sporova).

Za više informacija o našim aktivnostima na području Open Banking-a, molimo vas da pregledate našu Obavijest o privatnosti pri Open Banking-u.

 • Otvaranje i upravljanje svim računima koje imate kod nas, provjera vašeg identiteta, pružanje naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu otvaranja i upravljanja računima, utvrđivanja vašeg identiteta te odgovaranja na vaše upite.
 • Pružanje, upravljanje i komuniciranje s vama o našim proizvodima, uslugama, ponudama, programima i promociji Mastercard-a, finansijskih institucija, trgovaca i partnera (uključujući nagradne igre i druge vrste natjecanja te sve ostale marketinške aktivnosti).
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu pružanja proizvoda i usluga.
 • Upravljanje našim odnosima s potrošačima, dobavljačima i prodavačima, uključujući radi stvaranja i objavljivanja poslovnih imenika (koju mogu uključivati podatke o poslovnim kontaktima).
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu upravljanja našim odnosima s potrošačima, dobavljačima ili prodavačima.
 • Vođenje, procjena i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga); utvrđivanje učinkovitosti i optimizacija našeg oglašavanja; analiza naših proizvoda, usluga, web stranica, mobilnih aplikacija i svih drugih digitalnih sredstava u svrhu poboljšanja njihovog funkcionisanja; analiza i usporedba pristupa koji prema potrošnji zauzimaju potrošači koji su se prijavili za naš marketinški program (kao što je Priceless Specials), u svrhu razumijevanja i poboljšanja učinkovitosti programa.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu vođenja, procjene i poboljšanja naših proizvoda ili usluga.
 • Provođenje detaljne provjere, računovodstvenih, revizorskih, obračunskih, nagodbenih i naplatnih radnji.
 • Obrada je nužna za osiguranje usklađenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu provođenja postupka detaljne provjere, obračunskih, nagodbenih i naplatnih radnji.
 • Pružanje personaliziranih usluga i preporuka. Na primjer, možemo koristiti vaše lične podatke kao što su vaša adresa e-pošte i vaša interakcija s našom web stranicom radi analize vaših preferensi, interesa i ponašanja u svrhu odlučivanja o pružanju sadržaja prilagođenog vama, kao i najvažnijih ponuda, preporuka i e-mail komunikacije u vezi određenih proizvoda Mastercard-a, finansijskih institucija, trgovaca i partnera.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu pružanja personaliziranih usluga i preporuka.
 • Sakrivanje ličnih podataka te priprema i dostavljanje izvještaja s zbirnim podacima koji prikazuju uklonjene podatke (uključujući kompilacije, analize, analitičke i prognostičke modele i pravila i druga zbirna izvješća) u svrhu savjetovanja finansijskih institucija, trgovaca i drugih potrošača i partnera u vezi prošlih i potencijalnih budućih obrazaca potrošnje, prijevare i sticanja drugih zaključaka iz ovih podataka.
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu uklanjanja ličnih podataka te pripreme i dostavljanja izvještaja s zbirnim podacima.
 • Procjena vaše zainteresiranosti za zapošljavanje i kontaktiranje u vezi mogućeg zapošljavanja u Mastercard-u.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu procjene vaše zainteresiranosti za zapošljavanje te kontaktiranje u vezi mogućeg zapošljavanja.
 • Provedba naših Uslova korištenja ili prema potrebi u svrhu ustanovljenja, provedbe i odbrane prava.
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu provedbe naših Uslova korištenja te ustanovljenja, provedbe i odbrane prava.
 • Prema zahtjevima u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, uključujući usklađivanje sa „Know your Customer“ zahtjevima, sprječavanje pranja novca, suzbijanje korupcije i poštivanje izrečenih zaštitnih mjera, ili u skladu sa nalozima suda, tijelom kaznenog ili prekršajnog progona ili vladine agencije koja imaju ili tvrde da imaju nadležnost nad Mastercard-om ili Mastercard podružnicama.
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu udovoljavanja zahtjevima sudskog postupka, tijela kaznenog ili prekršajnog progona ili vladine agencije.
  • Usklađivanje s već poznatim poslovnim praksama i našim pravilima.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših ličnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje usklađenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes za korištenje vaših ličnih podataka u svrhu usklađivanja s već poznatim poslovnim praksama i našim pravilima.
  • U ostale svrhe za koje ćemo pružiti posebnu obavijest u vrijeme prikupljanja podataka.

  Molimo vas da pregledate Posebnu obavijest o privatnosti u vrijeme prikupljanja podataka.


  U slučajevima u kojima je to nužno u skladu sa primjenjenim pravom, proveli smo test razmjernosti za obradu podataka na temelju našeg legitimnog interesa ili legitimnog interesa treće strane u svrhu osiguranja da takav legitiman interes nije nerazmjeran vašim interesima, temeljnim pravima i slobodama. Za više informacija o provođenju testa razmjernosti, možete nas kontaktirati kako je navedeno niže u odjeljku „Kako nas možete kontaktirati“.

  Nećemo od vas tražiti odluke koje se baziraju isključivo na automatiziranoj obradi podataka, a koje proizvode zakonske učinke koji vas se tiču ili značajno utiču na vas, osim ako ste ciljano pristali na obradu, kada je obrada nužna za sklapanje ili provedbu ugovora između vas i Mastercard-a, ili kada se od nas zakonski zahtijeva da koristimo vaše lične podatke na ovaj način, na primjer kod sprječavanja prevara.

  Ako nam pružite bilo kakve informacije ili materijale koji se odnose na druge pojedince, vi morate osigurati da je dijeljenje sa nama i naša daljnja upotreba, na način na koji vam je to opisano povremeno, u skladu sa primjenjivim zakonom, tako da biste na primjer morali uredno obavijestiti tog pojedinca o obradi njenih/njegovih ličnih podataka te dobiti njen/njegov pristanak, po potrebi i prema primjenjivom zakonu.

  Pogledajte sažetak

  3. Način dijeljenja vaših ličnih podataka

  Možemo dijeliti lične podatke sa:

  • Mastercard sjedištem u SAD-u, našim podružnicama i drugim subjektima unutar Mastercard grupe poduzeća.
  • Pružateljima usluga koji nastupaju u naše ime.
  • Drugim akterima u platnom sustavu, uključujući finansijske institucije i trgovce.
  • Drugim sudionicima u sustavu Open Banking-a, uključujući finansijske institucije, trgovce i treće strane.
  • Trećim stranama u svrhu nadzora i sprječavanja prevara ili zbog drugih svrha zahtijevanih zakonom.
  • Trećim stranama čije sadržaje koristite u kombinaciji sa našim proizvodima i uslugama ili uz vaš pristanak.
  • Ostalim subjektima kako je zahtijevano prema primjenjivim zakonima ili u slučaju prodaje ili prijenosa našeg poslovanja ili imovine.

  Mi ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o vama, osim kako je opisano u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, kako je pojašnjeno tijekom prikupljanja podataka ili kako je opisano u našoj obavijesti o zaštiti privatnosti koja se tiče pojedinog programa. Lične podatke koje o vama prikupljamo ne prodajemo, u skladu s kalifornijskim Zakonom o zaštiti privatnosti potrošača (California Consumer Privacy Act).

  Mi prenosimo lične podatke globalno unutar Mastercard grupe povezanih poduzeća u skladu sa stavkama iz ove Globalne obavijesti o privatnosti ili kako je pojašnjeno tijekom prikupljanja podataka. Ako se nalazite u jednoj od zemalja Evropskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, mi ćemo prenijeti vaše lične podatke u skladu sa obavezujućim korporacijskim pravilima Mastercard-a koja su dostupna ovdje.

  Možemo podijeliti lične podatke sa:

  • Finansijskim institucijama i drugim subjektima koji izdaju platne kartice ili trgovcima radi obrade platežnih transakcija i obavljanja ostalih radnji koje vi zatražite.
  • Subjektima koji sarađuju sa Mastercard-om ili pomažu Mastercard u pružanju proizvoda i usluga, uključujući usluge Open Banking-a, kao što su nadzor i sprječavanje prevara te usluge identifikacije trećih strana, kako bi se osigurala sigurnost transakcija i našeg sistema obrade plaćanja.
  • Kada nastupamo kao pružatelj usluga za treće strane i pružamo im lične podatke koje obrađujemo u njihovo ime.
  • Sa našim pružateljima usluga koji pružaju usluge u naše ime u svrhe opisane u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti (ili u obavijesti o zaštiti privatnosti koja se tiče programa). Mi ugovorno zahtijevamo od ovih pružatelja usluga da obrađuju lične podatke prema našim uputama i kako je potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa primjenjivim zakonom. Isto tako, od njih tražimo da se brinu o sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka koje obrađuju u naše ime tako što će primijeniti primjerene tehničke i organizacijske sigurnosne mjere i obavezati na povjerljivost zaposlenike koji obrađuju lične podatke.
  • Trećim stranama čiji sadržaj (npr. kolačići, widgeti, priključci (eng. plug-ins) trećih strana) je unešen u naše proizvode i usluge. Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte Odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.
  • S društvenim mrežama kada se direktno povežete s njima. Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte Odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.
  • S ostalim trećim stranama, uz vaš pristanak.
  • Kako je zahtijevano prema primjenjivom zakonu ili zakonskom propisu ili kada smatramo da je objavljivanje nužno za zaštitu vitalnih interesa pojedinaca, za provođenje naših Uslova korištenja , sprječavanje nanošenja štete ili finansijskog gubitka Mastercard-u ili vezano za istragu oko potencijalne ili počinjene radnje prijevare ili ilegalne aktivnosti.
  • U slučaju da prodamo ili prebacimo cijeli ili dio našeg poslovanja ili imovine. Ako dođe do takve prodaje ili transfera, uložiti ćemo razumne napore da uskladimo ponašanje prijenosnika ličnih podataka koje ste nam dali sa načinom koji je u skladu sa našom Globalnom obavijesti o privatnosti. Nakon prodaje ili transfera, možete kontaktirati subjekt kojem smo prebacili vaše lične podatke vezano za sve upite koji se tiču obrade tih podataka.

  Pogledajte sažetak

  4.Vaša prava i odabiri

  Zavisno od zemlje u kojoj se nalazite, mogli biste imati pravo na ili izbor da:

  • Odjavu iz određenih vrsta prikupljanja ili korištenja vaših ličnih podataka, kao što su kolačići i slične tehnologije, korištenje vaših ličnih podataka u marketinške svrhe i uklanjanje vaših ličnih podataka za njihovu analizu.
  • Pristup vašim ličnim podacima, njihovo ispravljanje, ograničavanje ili protivljenje njihovoj obradi ili zatražiti njihovo brisanje ili uklanjanje.
  • Primanje ličnih podataka koje ste nam dali radi njihova prijenosa drugim poduzećima.
  • Povlačenje datog pristanka.
  • Gdje je primjenjivo, uložiti žalbu nadležnom tijelu.

  Vaša prava možete iskoristiti na Mastercard portalu “My Data Center”. Također, možete podnijeti zahtjev na način opisan u dolje priloženom odjeljku “Kako nas možete kontaktirati”.

  Vi imate određena prava koja se tiču vaših ličnih podataka koje mi zadržavamo, izbora koje lične podatke prikupljamo o vama, kako ih koristimo, te načina komunikacije sa vama.

  Ako se nalazite u Kaliforniji, nećemo vam uskratiti, naplatiti različitu cijenu niti pružiti različitu kvalitetu u proizvoda i usluge ako odlučite koristiti ova prava, osim kada je drugačija cijena ili razina kvalitete proizvoda ili usluga u razumnoj mjeri povezana s vrijednošću podataka koje smo od vas primili. U nekim slučajevima, možda vam nećemo moći pružiti proizvode ili usluge koje ste zatražili ako odlučite koristiti određena prava.

  Možete izabrati:

  • Da ne podijelite lične podatke Mastercard-u tako što ćete se suzdržati od obavljanja platnih transakcija ili slanja ličnih podataka direktno nama. Kada prikupljamo od vas lične podatke, mi ćemo naznačiti da li je i zašto nužno da nam ih pružite, kao i posljedice nečinjenja istoga. Ako ne date lične podatke, nećete imati pristup svim pogodnostima Mastercard proizvoda ili usluga i mi vam ih nećemo moći pružiti ako su ti podaci nužni da bi to mogli učiniti ili ako se od nas zakonski zahtijeva prikupljanje podataka kao preduslov za pružanje ovih proizvoda ili usluga.
  • Za odjavu iz prikupljanja i korištenja odredenih podataka koje prikupljamo o vama automatskim putem prilikom vaše posjete našim web stranicama ili tokom korištenja naših aplikacija. U određenim ovlaštenjima, možete iskoristiti vaš izbor na korištenje kolačića i sličnih tehnologija pomoću alata za pristanak na korištenje kolačića koji se nalazi u donjem desnom kutu na Mastercard web stranicama. Vaš pretraživač vam može reći kako biti obaviješten o i odjaviti se od određenih vrsta kolačića koji se nalaze na vašem uređaju. Znajte da bez određenih kolačića možda nećete moći koristiti sve sadržaje na našim web stranicama, aplikacijama ili online uslugama.
  • Za odjavu iz prikupljanja i korištenja određenih podataka koje prikupljamo o vama automatskim putem prilikom vaše posjete web stranicama trećih strana i komunikacije sa našim oglasima. Mi možemo koristiti pružatelje usluga za postavljanje oglasa na web stranicama trećih strana. Ovi oglasi mogu biti prilagođeni i postavljeni na osnovu korištenja podataka koje smo mi i naši partneri prikupili na našim web stranicama i aplikacijama. Povrh toga, neki naši pružatelji usluga i partneri mogu prikupljati podatke o vašim online aktivnostima u određenom razdoblju i na web stranicama trećih strana kako bi prilagodili i postavili ove oglase. Mastercard oglasi su ponekad objavljeni sa ikonama koje pomažu potrošačima da (a) saznaju više o tome kako se njihovi podaci koriste i (b) iskoriste pravo na izbor koji imaju, a tiče se korištenja njihovih podataka. Molimo kliknite ovdje ili, gdje je primjenjivo, na ikonu na našim oglasima kako bi saznali o vašoj mogućnosti za odjavu ili ograničenje korištenja vaše upotrebe pretraživača za svrhe oglašavanja.
  • Kako bi nam rekli da vam ne šaljemo marketinške poruke putem e-pošte tako što ćete kliknuti na poveznicu za odjavu u poruci koju primite od nas ili kontaktiranjem na dole navedeni način. Možete se odjaviti od primanja Mastercard marketinških poruka putem e-pošte tako što ćete kliknuti ovdje.
  • Isključiti uklanjanje vaših ličnih podataka tokom njihove analize kliknite ovdje.

  Zavisno od toga u kojoj se državi nalazite, možete imati pravo na:

  • traženje pristupa i primanje informacija o vašim ličnim podacima koje zadržavamo, ažuriranje i ispravljanje netačnosti u vašim ličnim podacima, ograničavanje ili protivljenje obradi vaših ličnih podataka, šifriranje ili brisanje podataka prema potrebi ili korištenje vašeg prava na prijenos podataka radi jednostavnog prijenosa vaših ličnih podataka drugom poduzeću. Uz to možete imati pravo na ulaganje žalbe nadležnom tijelu, bilo u zemlji vašeg prebivališta, radnog mjesta ili tamo gdje se incident dogodio.
  • Povlačenje svih pristanaka koje ste prethodno dali vezano za obradu vaših ličnih podataka, u bilo koje vrijeme i besplatno. Uvažiti ćemo vaše preferense od tog trenutka nadalje i to neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja pristanka.

  Možete se odjaviti iz određenih vrsta obrade vaših ličnih podataka, na primjer putem naše odjavne web stranice.

  U nekim okolnostima ova prava mogu biti ograničena lokalnim zakonima.

  Kako biste ažurirali vaše preferense, zatražite od nas da uklonimo vaše podatke sa naših popisa za slanje poruka ili podnesite zahtjev za korištenje vaših prava prema primjenjivom zakonu, kontaktirajte nas na način naveden u dole priloženom odjeljku "Kako nas možete kontaktirati".

  Razvili smo Mastercard-ov “My Data Center” portal kako bi jednostavnije iskoristili vaša prava.

  Ako ne ispunimo vaša očekivanja u pogledu obrade vaših ličnih podataka ili ako želite uložiti žalbu na našu praksu zaštite privatnosti, podijelte to s nama jer ćemo tako dobiti priliku riješiti problem. Kako bismo vam pomogli oko vašeg zahtjeva, molimo dajte nam sve detalje vezane za problem. Trudimo se pregledati i odgovoriti na sve žalbe u primjerenom roku i u skladu sa zahtjevima primjenjivog zakona

  Za više informacija o APEC certifikaciji i pristupu rješavanja sporova, molimo vas kliknite na TRUSTe žig.

  Pogledajte sažetak

  5. Prijenosi podataka

  Mastercard posluje globalno. Moguće je da ćemo prebaciti vaše lične podatke u Sjedinjene Američke Države i druge zemlje koje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvotno dali podatke, ali ćemo zaštiti vaše lične podatke u skladu sa ovom Globalnom obavijesti o privatnosti ili na drugi način kako vam je to priopšteno.

  Ako se nalazite u zemljama Evropskoga gospodarskog prostora, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke u skladu s našim obvezujućim korporacijskim pravilima i drugim mehanizmima za prijenos podataka.

  Mastercard pravila privatnosti opisana u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti su usklađena s APEC Sistemom prekograničnih pravila o privatnosti. APEC CBPR sustav pruža okvir za organizacije kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka koji se prenose između gospodarstava unutar APEC-a Više informacija o APEC okviru možete pronaci ovdje.

  Mastercard posluje globalno. Moguće je da ćemo prebacuti lične podatke koje prikupljamo o vama primaocima u drugim zemljama izvan vaše, uključujući Sjedinjene Američke Države, gdje je naše sjedište. Ove zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvotno dali podatke. Kada prebacimo vaše lične podatke u druge zemlje, štitit ćemo ih na način koji je opisan u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, ili kako vam je priopšeno tokom prikupljanja podataka, ili na način opisan u našoj obavijesti o zaštiti privatnosti koja se odnosi na specifični program.

  Mi udovoljavamo primjenjivim zakonskim obavezama koje pružaju primjerenu zaštitu kod prijenosa ličnih podataka u zemlje izvan one u kojoj se nalazite. Na primjer, uspostavili smo i primijenili niz obavezujućih korporativnih pravila (“BCR”) koja su priznata od tijela za zaštitu podataka unutar Europskoga gospodarskog prostora u smislu da pružaju primjerenu zaštitu ličnim podacima koje obrađujemo na globalnoj razini. Kopija naših BCR-a je dostupna ovdje. Možemo prebaciti lične podatke u zemlje za koje je donijeta odluka o primjerenoj zaštiti, koristiti ugovornu zaštitu kod prijenosa ličnih podataka trećim stranama, na primjer standardne ugovorne klauzule Evropske komisije ili njihov ekvivalent prema primjenjivim zakonima ili ćemo se oslanjati na ovlaštenje trećih stranaka prema evropsko-američkim ili švicarsko-američkim okvirima za zaštitu privatnosti, gdje god je to primjenjivo. Možete nas kontaktirati na način opisan u odjeljku “Kako nas možete kontaktirati” dole ispod kako biste dobili kopiju sigurnosnih mjera koje koristimo kod prijenosa ličnih podataka izvan Evropskoga gospodarskog prostora.

  Dodatno, Mastercard pravila privatnosti opisana u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, su usklađena s APEC Sistemom Prekograničnih Pravila o Privatnosti. APEC CBPR sistem pruža okvir za organizacije kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka koji se prenose između gospodarstava unutar APEC-a. Više informacija o APEC okviru možete pronaći ovdje.

  Pogledajte sažetak

  6. Načini zaštite vaših ličnih podataka

  Primjenjujemo prikladne sigurnosne mjere za zaštitu vaših ličnih podataka te ih zadržavamo samo na ograničeno vrijeme.

  Sigurnost vaših ličnih podataka je važna za Mastercard. Posvećeni smo zaštiti podataka koje prikupljamo. Primjenjujemo razumne administrativne, tehničke i fizičke sigurnosne mjere koje štite od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjena, pristupa, objave ili korištenja ličnih podataka koje vi pružate ili ih mi prikupljamo. Koristimo SSL šifriranje na nizu naših web stranica sa kojih prebacujemo određene lične podatke.

  Isto tako, poduzimamo mjere brisanja vaših ličnih podataka ili ih čuvamo u obliku koji ne dozvoljava da budete identificirani kada oni više nisu nužni za svrhu u koju ih obrađujemo, osim kada smo obavezni prema zakonu čuvati ih na duže razdoblje. Kod utvrđivanja razdoblja čuvanja podataka, uzimamo u obzir različite kriterije kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste zatražili ili su vam pružene, priroda i dužina naše veze sa vama, potencijalni nastavak korištenja naših proizvoda ii usluga, učinak na usluge koje vam pružamo u slučaju brisanja određenih podataka koje ste dali ili su vezani za vas, zakonom obvezujuće razdoblje čuvanja podataka te zastara.

  Pogledajte sažetak

  7. Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama

  Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih osoba, alate društvenih mreža, widgete ili priključke (eng. plug-ins), koji omogućuju dijeljenje web sadržaja, uključujući IP adresu, s trećim stranama i pružateljima usluga društvenih mreža. Ovi pružatelji usluga društvenih mreža mogu saznati za vaš posjet čak i ako niste prijavljeni na vaš korisnički račun društvene mreže ili ako niste registrovani na toj društvenoj mreži. Za povezane web stranice ili sadržaje koje posjetite, a koji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Mastercard-a, savjetujemo da proučite njihove obavijesti o privatnosti ili politike privatnosti.

  Naše web stranice mogu sadržavati poveznice prema drugim web stranicama radi vaše ugode ili informiranosti. One također mogu sadržavati određene sadržaje radi kojih sarađujemo sa drugim subjektima. Ti subjekti mogu saznati za vaš posjet bez obzira koristite li ove sadržaje. Ove web stranice i sadržaji, koji mogu uključivati geo-lokacijske alate i alate društvenih mreža, funkcioniraju samostalno u odnosu na Mastercard, te su kao takvi i jasno prepoznati. U mjeri u kojoj bilo koje povezane web stranice ili sadržaji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Mastercard-a, savjetujemo da pregledate prakse zaštite privatnosti tih web stranica.

  Mastercard vam pruža mogućnost dijeljenja, stavljanja poveznice ili spominjanja stvari na društvenim mrežama vezano za Mastercard proizvode i usluge. Na primjer, možete kliknuti „Sviđa mi se” ponuda na vašem Facebook profile ili „tvitati” ponudu na Twitteru. Kada posjetite web stranicu putem tastera društvene mreže, vaša tražilica uspostavit će direktnu vezu s pružateljem usluge te društvene mreže, te će podaci koji se tiču vašeg posjeta, uključujući IP adresu, biti preneseni pružatelju usluge društvene mreže. Ako imate korisnički račun kod pružatelja usluge te društvene mreže, pružatelj usluge može povezati vaš posjet s vašim računom, čak i ako niste prijavljeni.

  Isto tako, možete odabrati da koristite određene sadržaje na našim web stranicama kojima se može pristupiti putem drugih subjekata, s kojima radi toga sarađujemo, a koji inače nisu povezani sa Mastercard-om. Ovim sadržajima, uključujući geo-lokacijske alate, upravljaju treće strane te su kao takvi i jasno prepoznati. Pružatelji usluga društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter, te ostale treće strane, su samostalni u odnosu na Mastercard i ne dijele nužno jednaka pravila o zaštiti privatnosti kao i Mastercard. Pregledajte njihove obavijesti o zaštiti privatnosti ako se odlučite koristiti njihove usluge te pregledajte postavke vašeg korisničkog računa na društvenoj mreži ako želite onemogućiti određene sadržaje.

  Pogledajte sažetak

  8. Privatnost djece

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmjereni niti namijenjeni djeci mlađoj od 16 godina.

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmjereni niti namijenjeni djeci mlađoj od 16 godina. Međutim, Mastercard može prikupljati lične podatke o djeci mlađoj od 16 godina direktno od njihovih roditelja ili skrbnika, s izričitim pristankom tih osoba.

  Pogledajte sažetak

  9. Ažuriranje Globalne obavijesti o privatnosti

  Ova Globalna obavijest o privatnosti će biti povremeno ažurirana radi prilagodbe promjenama u našim praksama zaštite privatnosti.

  Ova Globalna obavijest o privatnosti će biti povremeno ažurirana radi prilagodbe promjenama u našim praksama zaštite privatnosti. Objavit ćemo vidljivu obavijest na relevantnim web stranicama kako bi vas prije stupanja na snagu obavijestili o svim značajnim ili bitnim promjenama u našoj Globalnoj obavijesti o privatnosti te ćemo navesti na vrhu obavijesti datum najnovijeg ažuriranja. Ako ažuriramo našu Globalnu obavijest o privatnosti, u određenim okolnostima se može desiti da tražimo vaš pristanak.

  Pogledajte sažetak

  10.Kako nas možete kontaktirati

  Možete nam poslati e-mail kao i našem službeniku za zaštitu podataka (Data Protection Officer) na privacyanddataprotection@mastercard.com. Ako se nalazite u nekoj od zemalja Evropskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, Mastercard Europe SA je upravitelj ličnim podacima te možete podnijeti vaš zahtjev za pristup vašim ličnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center”.

  Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi s ovom Globalnom obavijesti o privatnosti i našim praksama zaštite privatnosti ili biste željeli ažurirati vaše preference vezano za privatnost, pošaljite nam e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili nam pišite na:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  SAD

  Ako se nalazite u nekoj od zemalja Evropskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, Mastercard Europe SA je subjekt koji je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka. Možete podnijeti vaš zahtjev za pristup vašim ličnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center” ili nam pošaljite e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili pišite na:

  Službenik za zaštitu ličnih podataka za područje Evropskog gospodarskog prostora (Data Protection Officer)
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgija

  Ako se nalazite u Brazilu, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. je subjekt koji je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka. Možete podnijeti zahtjev za pristup vašim ličnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center” ili nam pošaljite e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili pišite na

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasil
  CEP 04794-000

  Za upite vezane za vašu Mastercard karticu i vašu kupovinu, trebate kontaktirati vašu finansijsku instituciju ili trgovca. Više informacija o tome kako ih kontaktirati možete pronaći na njihovim web stranicama.

  Pogledajte sažetak